Sunday, 23 September 2012

ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည့္ ဂ်ပန္ စက္ရုပ္ေက်ာင္းသား

လြန္ေလၿပီးေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားကသိပၸံစာေရးဆရာမ်ားက စိတ္ကူးယဥ္
 ဇာတ္လမ္းမ်ား ေရးသားခဲ့ဖူးသည္။သို႔ေသာ္ သူတို႔ စိတ္ကူးယဥ္မႈမ်ားမွာ

အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာၾကသည္ကို ေတြ႔ေနရသည္။ ယခုလည္း ပညာေရးတြင္
 စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္ရျပန္ပါသည္။

မ်ားမၾကာမီကာလတြင္ ဂ်ပန္ သုေတသီမ်ားက ေက်ာင္းသင္ ဘာသာရပ္မ်ဳိးစံုကို
 စာေမးပြဲ၀င္ေျဖႏုိင္မည့္ စက္ရုပ္ႏွင့္ AI မွတ္ဥာဏ္ကို တီထြင္လုိက္ျပီျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ႀကီး ၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲကို ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖဆိုႏုိင္ရန္
ယံုၾကည္ေနၾကသည္။

၂၀၁၂ ခုနွစ္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္သို႔ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲကို အမွတ္မ်ားမ်ားျဖင့္
 ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေစရန္ ဖူဂ်စ္ဆုႏွင့္ ဂ်ပန္ အမ်ဳိးသား သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ
တကၠသိုလ္က ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

စက္ရုပ္သည္ ေမးခြန္းမ်ားကို စိစစ္တြက္ခ်က္ျခင္း၊ သရုပ္ခြဲျခင္းတို႔လုပ္ေဆာင္ရန္
 ေမးခြန္းလႊာပါ ပံုေသနည္းမ်ားနွင့္ ညီမွ်ျခင္းတို႔ကို စက္ရုပ္ဘာသာစကား အကၡရာ
သခ်ၤာသိုိ႔ ေျပာင္းလဲရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လူသားမ်ား နားလည္သည့္ ဘာသာစကားကို စက္ရုပ္အေနျဖင့္ နားလည္ရန္ အခက္
အခဲေတာ့ ရွိေနေသးသည္။

ေရႊၿမန္မာ မီဒီယာ မွ သိသမွ် ။

No comments:

Post a Comment