Tuesday, 2 April 2013

သႀကၤန္တြင္း တရားစခန္းဝင္လုိသူမ်ား စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္


သႀကၤန္တြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅)ဝုိင္း၊
ကန္ဦးေက်ာင္းတုိက္မဟာေဝဇယႏၲာဓမၼရိပ္သာေက်ာင္းတြင္ မုိးကုတ္
ဝိပႆနာတရားစခန္းကို(၂၀၁၃)ခုႏွစ္ဧၿပီလ(၁၃)ရက္မွ (၁၉)ရက္ေန႔ထိ
(၇)ရက္တရားစခန္းဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ၿပီးရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ေရတာ
ရွည္လမ္းေဟာင္းအမွတ္(၅၇)မင္းလွမဟာစည္ရိပ္သာေက်ာင္းတြင္ ဧၿပီလ
(၁၂)ရက္မွ (၂၁)ရက္ေန႔ထိ(၁၀)ရက္တရားစခန္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ရန္ကင္း
ၿမိဳ႕နယ္၊မုိးေကာင္းဘုရားဝင္းအတြင္း သံအင္းဂူဓမၼဗိမာန္ေတာ္ႀကီးတြင္
ဧၿပီလ(၁၃)ရက္မွ (၂၀)ရက္ထိ(၇)ရက္တရားစခန္းမ်ားကိုဖြင့္လွစ္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တရားစခန္းဝင္လုိသူမ်ားသည္ ကန္ဦးေက်ာင္း
တုိက္မဟာေဝဇယႏၲာဓမၼရိပ္သာေက်ာင္းဖုန္း(၀၁-၅၆၃၄၂၁၊မင္းလွမဟာ
စည္ရိပ္သာေက်ာင္း၊ဖုန္း(၅၄၀၂၈၉)၊(၀၉-၅၄၁၅၁၅၆)ႏွင့္ မုိးေကာင္းဘုရား


ဝင္းအတြင္းသံအင္းဂူဓမၼဗိမာန္ေတာ္ႀကီးဖုန္း(၀၉-၈၆၂၃၉၉၇)တုိ႔ကို
ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


SKY NET


myawady new facebook မွ သိသမွ် ။


No comments:

Post a Comment