Wednesday, 5 June 2013

ဘာသာမဲ့တို႔ ေသလွ်င္ မည္သည့္ဘံု ေရာက္မည္နည္း


 “ဘယ္ ဘာသာတရား ကိုမွ မကိုးကြယ္တဲ့ သူေတြ ေသရင္ ဘယ္ေရာက္မွာလဲ၊ သူတို႔ကို ဘယ္ပုဂိၢဳလ္ေတြက အဆံုးအျဖတ္ေပး မွာလဲ၊ ေကာင္းတ့ဲ ဘံုေရာက္လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ငရဲေရာက္မွာလား၊ သူတုိ႔ကို ဘယ္ဟာက ဆံုးျဖတ္ေပးမွာလဲ”

ယင္းအတြက္ ျပီးျပည့္စံုေသာအေျဖကို ဗုဒၶဘာသာတြင္ ရွာေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

ပထမဦးစြာ ေသျခင္းအေၾကာင္းကိစၥကို ရွင္းရမည္။

ေသသည္ ဟူသည္ မရဏ၊ ရုပ္ေကာ၊နာမ္ေကာ ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း။ ေခတ္ စကားအရ ရွင္းရွင္းေျပာ ရလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး လွုပ္ရွားမွုမရွိ၊ အတြင္း ဦးေႏွာက္၊ ႏွလံုးတို႔လည္း လည္ပတ္သည့္ အေျခအေနမွ ရပ္တန္႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သည့္အရာမ်ား ရွိသနည္း။ ေသျပီးလွ်င္ ဘာျဖစ္ သနည္း။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေသေသာ သူသည္ ပထဝီေျမၾကီး အတြက္ အေထာက္အပံ့သာ ျဖစ္သြားရသည္။ အရိုးစုမ်ား ၾကြင္းက်န္၍ ေနာက္ဆံုး အားလံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ဒီေတာ့ သူသည္ ဘယ္မွာ လဲ။ ဘယ္မွာမွ မရွိတေတာ့ပါ။ ရုပ္ေကာ၊ ခႏၶာပါ  ဤေနရာတြင္ တစ္ခါတည္း ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားသည္။ ထု႔ိေၾကာင့္ လူဝင္စားလည္း မရွိ၊ နတ္ဝင္စားလည္း မရွိ။ အမ်ားစု မွားယြင္းေသာ အယူအဆက လူဝင္စားသည္။ တိရစၦာန္ဝင္စားသည္ အစရွိသျဖင့္ စြဲလမ္းေနျခင္း တစ္ခ်က္ပင္။

အလြယ္ကူဆံုး ဥပမာ ကိုလည္း ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ဂူတစ္ဂူတြင္
ေၾကးဆီေခတ္ လိုက္ေသာ အခါ ယင္း ေၾကးဆီေခတ္ သံမွ ျပန္လည္ ပဲ့တင္သည့္ သေဘာကုိ ျပ သည္။ ေၾကးဆီသည္ တစ္ခါအေခတ္ခံရျပီး ျပီးဆံုးသြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ၏ အသံသည္ ဂူထဲတြင္ ဆက္လက္၍ ျမည္ဟီးသည္။ ထိုနီးတူစြာပင္ လူတစ္ဦး ေသဆံုးေသာအခါ သူ၏ ရုပ္နာမ္ ႏွစ္ခုလံုးက တစ္ဘဝတည္းတြင္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေသာ္လည္း သူ၏ ကုသိုလ္၊ အကုသုိလ္ ခပ္သံမ်ားက ေနာက္ဘဝသုိ႔ ဆက္လက္ ကူးေျပာင္းသည္။ ထပ္ရွင္းပါမည္။

ေတာင္ႏွစ္လံုးၾကားတြင္ အသံက်ယ္တစ္ခု က်ယ္ေလာင္စြာေအာ္လိုက္သည္။ အေအာ္ရပ္သြားေသာ္လည္း ယင္းေအာ္သံက ေတာင္ႏွစ္လံုးၾကား တြင္ ဆက္လက္၍ အၾကိမ္ၾကိမ္ ဟိန္းထြက္သည္။ ထိုနည္းတူစြာပဲ လူတစ္ဦး ဘဝတစ္ခု တြင္ ရုပ္ေကာ၊ ခႏၶာပါ ပ်က္ဆီးေသဆံုးသြားေသာ္လည္း သူ၏ ကုသိုလ္၊အကုသုိလ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား က ေအာ္သံအဆက္အေနျဖင့္ ရုပ္နာမ္ တစ္စံုေပၚလာတိုင္း ဆက္လက္၍ အသံျမည္သည္။ ယင္းအသံကုိ ဆက္ၾကားရသည္။ ခံစားရသည္။ ကုသုိလ္အသံေၾကာင့္ ေကာင္းတာ ျဖစ္၍ အကုသိုလ္အသံေၾကာင့္ မေကာင္းတာ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ လူဟူသည္က ရုပ္တစ္ခုသာ ျဖစ္ျပီး မည္သူမွ မပိုင္၊ ကိုယ္လည္း မပိုင္ပါ။ စိတ္ကိုလည္း မပိုင္ပါ။ ရုပ္ႏွင္စိတ္ ေပါင္းစပ္မွုေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ ခႏၶာဟူသည္ကား က ဝဋ္ပမာ ခံစား၍ ေၾကးစည္သံ၊ ေအာ္သံကို ဆက္ျမည္ဟီးေစသည္။ ယင္း အသံရပ္သြားသည့္ တစ္ေန႔သည္ ဘဝ ျဖစ္ပ်က္ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ တစ္ေန႔ျဖစ္ျပီး နိဗၺာန္သို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေသာ တစ္ေန႔ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ ေသသည္၊ နတ္ျဖစ္သည္။ ငရဲေရာက္သည္ဟူကား ဤ ရုပ္ခႏၶာမွ ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္သြားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ရုပ္အသစ္၊ စိတ္အသစ္က ဆက္လက္၍ ခံစားေပးသြားျခင္းပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာဖတ္သူတို႔ သံုးသပ္ၾကည့္ပါ။ အရင္ဘဝက မည္သည့္ ဘံုဘဝက ဘာျဖစ္ခဲ့သည္ကို မွတ္မိပါသလား။ မမွတ္ႏိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယခင္ ေၾကးဆီခပ္သံ လိုဏ္ဂူေခါင္းသံကို စာဖတ္သူ၏ ရုပ္၊နာမ္က ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္၊ျမည္ဟီးေနေစျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ မွတ္မိသည္ ဟူေသာ ျဖစ္ရပ္မွာ ဘဝတစ္ခုမခ်ဳပ္မီွ ျပဳခဲ့ေသာ က်င့္စဥ္ပါရမီ ထူးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယခုဘဝ အေလ့အက်င့္ အား ေကာင္းမွုေၾကာင့္ ယခင္ဘဝကို ျပန္ျမင္ရသည္ဟု လည္းေကာင္း သိျမင္ရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ေတာ္ရံုအေျခအေနတစ္ခုတြင္ သာမန္လူတစ္ဦးက ေရွးဘဝ ကို ျပန္မၾကည့္ႏိုင္သလို ေနာက္ဘဝကိုလည္း မခန႔္မွန္းႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူျဖစ္လာလွ်င္ မလြတ္ကင္းႏိုင္ေသာ သံသရာတြင္ က်င္လည္ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သု႔ိေရွ ႔မေနာက္မသိသည့္လူသားမ်ား၊ ျဖစ္ပ်က္ကို မသိသည့္လူသားမ်ားကို နည္းလမ္းညြန္ျပ၊ ျပသေပးရန္ ဘာသာအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္က ခႏၶာျဖစ္ပ်က္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဟာၾကားသည္။ ဘဝျဖစ္စဥ္ေဟာၾကားသည္။ ခ်ဳပ္စဥ္ ကိုေဟာၾကားသည္။ လူတင္မကပဲ ဘယ္ဘံု၊ဘဝ ရွိသည္ကိုပါ တစ္ခါတည္း ရွင္းလင္း ေဟာၾကားသည္။ ဆံုးမသည္။ ယင္း သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္သည့္ လမ္းစဥ္ကို အလြယ္ကူဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ေဟာၾကားျပသေပးသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္၊ ဆည္းကပ္သူက ဘယ္လမ္းခရီးကိုေရြးလွ်င္ ဘယ္ဘဝကို ျမင္ရသည္ဟု ေသခ်ာသိေစရသည္။ ဘဝကို ဘုရားက ဖန္တီးျခင္းမဟုတ္၊ တန္ခိုးရွင္ကဖန္တီးျခင္း မဟုတ္၊ လူကိုလူသာ လုပ္၍ မျပီးဆံုးႏိုင္ေသာ သံသရာက ကမၻာအဆက္ဆက္က ျဖစ္တည္လာျခင္းပင္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတို႔အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားက ၃၁ ဘံုရွိေၾကာင္း ေသခ်ာရွင္းလင္းေဟာၾကား သည္။ ေဆာင္းပါးအစက ေမးခြန္းအေျဖမွာ ယခုမွ စပါသည္။ မည္သည့္ဘာသာကိုမွမကိုးကြယ္သူ ဟူျခင္းက ဘာသာမ့ဲကို ဆုိလိုသည္။ ဘာသာမဲ့တစ္ဦးသည္ ဥာဏ္ပညာထက္ေကာင္း ထက္မည္။ ည့ံေကာင္းညံ့မည္။ ညံ့လွ်င္မတတ္ႏိုင္။ ထပ္လွ်င္ေသာ အကန္႔အသတ္တစ္ခုရွိသည္။ “ငါဘယ္ဘာသာမွ မယံုဘူး။ သံသရာကိုလည္းမယံုဘူး။ အားလံုး တကယ္အမွန္မဟုတ္ဘူး” ဟု ယံုၾကည္ေနေသာ သူတစ္ေယာက္သည္ ေကာင္းေသာအလုပ္က ဘာျဖစ္သည္၊ မေကာင္းေသာ အလုပ္က ဘာျဖစ္သည္ကို လြယ္လြယ္မခြဲျခားႏိုင္။

 ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ေကာင္းေသာ အလုပ္ ဘာျဖစ္သည္။ ကုသိုလ္ ၁၀ ပါးရွိသည္။ အကုသိုလ္ ၁၀ ပါးရွိသည္။ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ ထိုသုိ႔ရွိသည္ အစရွိသျဖင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အလြယ္ကူဆံုး၊အနားလည္ ဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ေဟာၾကားထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ မေလ့လာထားပါက ဘာသာမဲ့ႏွင့္ မထူးမျခားနားပင္။ ယင္းအေျခခံေလးကုိမွ မသိလွ်င္ သံသရာဝတ္ဆင္းရဲကိုလည္း မသိႏိုင္။ ေၾကာင္းက်ိဳးရွိသည္ကို မယံုၾကည္ျခင္း၊ ကုသိုလ္အကုသိုလ္ကို မသိျခင္း၊ ကံကံ၏ အက်ိးကို မယံုၾကည္ျခင္းတို႔က ဒိဌိျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ဒိဌိတြင္ပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးထပ္ကြဲ၍ ခံရသည့္ ဝဋ္ဘဝကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲပါသည္။ ေသခ်ာသည္ကား ကာမ ၇ ဘံုတြင္ ငရဲႏွင့္ တိရစၦာန္ဘံုတုိ႔တြင္သာ ျဖစ္ခ်ဳပ္ရန္ ဘဝဆက္ရသည္။ ေနာက္မွ ဘံုအေၾကာင္း ဆက္လက္ရွင္းလင္းပါမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေသေသာသူကုိ ဘယ္သူမွ အဆံုးအျဖတ္မေပးပါဘူး။ ဘုရားလည္း အဆံုးအျဖတ္မေပးပါ။ ကိုယ္တိုင္သာ ျဖစ္သည္၊ခ်ဳပ္သည္၊ ပ်က္သည္။ ေရာက္ရမည့္ ဘံုဘဝက ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေသာ ၃၁ ဘံုတြင္းတြင္သာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာမဲ့ ဒိဌိတို႔အဖို႔ ေကာင္းရာဘံုသုိ႔မေရာက္ႏိုင္ ရာ ဆိုးလြန္သပ အဝီစိလို႔ လားရာအပ္သည္။

စာဖတ္သူတုိ႔ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာေအးခ်မ္း၍ ခႏၶာျဖစ္ပ်က္သေဘာကို ေသခ်ာ ရွုျမင့္ႏိုင္ၾကပါေစ။
-


ေအာင္ခမ္း (Myanmar Young Buddhist) မွ သိသမွ် ။


No comments:

Post a Comment