Sunday, 6 July 2014

ေမတၱာဆုိတာ


ေမတၱာဆုိတာ အက်ိဳးလုိလားျခင္းပါပဲ။ သတၱဝါေတြရဲ ႔ ေကာင္းက်ိဳးကုိလုိလားတာ၊
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ ႔ အက်ိဳးကုိလုိလားတာဟာ ေမတၱာရဲ ႔ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေမတၱာဟာလည္း ကာယကံ ေမတၱာ၊ ဝစီကံေမတၱာ၊ မေနာကံ ေမတၱာဆုိၿပီး သုံးမ်ိဳးသုံးစားလုံးမွာ အက်ိဳးျပဳေပးလုိ႔ ရႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ေယာက္ေယာက္ အေပၚမွာ စစ္မွန္တဲ့ အက်ိဳးလုိလားတဲ့ စိတ္ကေလးနဲ႔ အေဝးေရာက္ေနေပမယ့္ အာရုံျပဳၿပီး ေမတၱာေတြ ပုိ႔ေပးေနတာ မေနာကံ ေမတၱာရဲ ႔ သေဘာပဲ ျဖစ္ၿပီး ႏႈတ္၏ေစာင္မျခင္း၊ ကုိယ္၏ေစာင္မျခင္းေတြဟာလည္း ဝစီကံေမတၱာ၊ ကာယကံေမတၱာရဲ ႔ သေဘာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ့္ဘက္ကသာ ႐ုိးသားတဲ့ စိတ္ထား၊ စစ္မွန္တဲ့ ႏွလုံးသြင္းမႈ၊ အက်ိဳးလုိလားတဲ့ ေစတနာမွန္မႈမ်ိဳး ရွိေနၾကမယ္ဆုိရင္ အားလုံးအေပၚမွာ ေမတၱာေတြ သက္ေရာက္ေနေတာ့တာျဖစ္ၿပီး ကုိယ့္စိတ္ေစတနာနဲ႔ ေမတၱာသာ မွန္မယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္အတြက္လည္း အက်ိဳးတရားဆုိတာ မေမွ်ာ္လည္းပဲ ေရာက္လာေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ကား ေနရတဲ့ တဒဂၤအခုိက္အတန္႔ေလးမွာ သတၱဝါေတြဟာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အက်ိဳးလုိလားတဲ့ စိတ္ေလးေတြနဲ႔ ခ်ိဳေသာစကားေျပာဆုိတာ၊ တတ္ႏုိင္သမွ် ကူညီေစာင့္ေရွာက္တာ၊ စိတ္ေစတနာေကာင္းေလးနဲ႔ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႔ေပးေနတာေလးေတြဟာ ဘာမွအပန္းမႀကီးဘဲ
လုပ္လုိ႔ရတဲ့ ေမတၱာရဲ ႔ သေဘာေတြပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သတၱဝါတုိင္း အက်ိဳးလုိလားတဲ့ စိတ္ေစတနာေလးေတြနဲ႔ ကုိယ္၏ေစာင္မျခင္း၊ ႏႈတ္၏ေစာင့္မျခင္း၊ စိတ္၏ေစာင္မျခင္းမ်ားနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ေနထုိင္ၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ႏွလုံးသြင္းသာ မွန္မယ္ဆုိရင္ လႈပ္ရွားမႈတုိင္းမွာ ေမတၱာဓာတ္ေလးေတြ ပါေနတတ္တဲ့အတြက္ အမွတ္မဲ့မေျပာ၊ အမွတ္မဲ့မႀကံ၊ အမွတ္မဲ့ မလုပ္ၾကပဲ အက်ိဳးလုိလားတဲ့ စိတ္ေလးမ်ားနဲ႔သာ ျပဳမူ၊ ေျပာဆုိ၊ ႀကံစီၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမတၱာျဖင့္
မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ

No comments:

Post a Comment