Monday, 10 September 2012

တ႐ုတ္ကုန္စည္ျပပဲြတြင္ ျမန္မာအာဆီယံ ကိုယ္စားျပဳ ျပသခြင့္ ရရိွ


၉ ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပမည့္ တ႐ုတ္ အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပဲြ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံ ကုိယ္စားျပဳ ျပသရမည္ဟု စီး ပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။
အဆိုပါ ကုန္စည္ျပပဲြကို စက္ တင္ဘာ ၂၁ရက္ေန႔မွ၂၅ရက္ ေန႔အထိက်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အာဆီယံကိုယ္စားျပဳအျဖစ္အခမ္းအနားဖြင့္ပဲြႏွင့္ပိတ္ပဲြ ျပဳလုပ္ေပးရမည္ဟုသိရသည္။ကုိယ္စားျပဳ ျပသရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ျပခန္းေဆာင္ႏွင့္ ကုန္စည္ျပခန္း ေဆာင္ႏွစ္ခုျဖင့္ ျပသမည္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသား ျပခန္းေဆာင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ က႑ရွစ္ရပ္၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျပသမည္ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ေက်ာက္မ်က္ထြက္ကုန္မ်ားကိုပါ ျပသမည္ဟု သိရသည္။ကုန္စည္ျပခန္းတြင္ အခန္း ၈ဝ ပါဝင္ေသာ ျပခန္းေ ဆာင္ျဖင့္ ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ကုန္ ပရိေဘာဂ မ်ားကို အဓိကထားျပသမည္ ျဖစ္ကာ ျပခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုမွ ျပသမည္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ကုမၸဏီ ၁၆ဝ မွ
ကုန္သည္ေပါင္း ၃၅ဝ ခန္႔ သြားေရာက္ျပသၾကမည္ဟု သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆုိပါ ကုန္စည္ျပပဲြကို ႏွစ္စဥ္ သြားေရာက္ ျပသၾကၿပီး ယမန္ႏွစ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ျပည္မွ စီစဥ္ေပးေသာ စင္းလံုးငွားေလယာဥ္တစ္စင္းျဖင့္ သာ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ MAI မွ ေလယာဥ္တစ္စင္း ထပ္မံငွားယူ၍ သြားေရာက္ရမည္ဟု သိရသည္။
Popular myanmar journal မွ သိသမွ် ။

No comments:

Post a Comment