Thursday, 11 April 2013

ခရမ္းေႏြႏွင့္ ေဘးကင္းပါေစ အတာေရ


ျမနႏၵာႏွင့္ ေရညိဳညိဳရစ္ကာ သန္းေသာ မန္းေတာင္ရိပ္ခိုသီခ်င္း က ထီလွည္းေပၚမွ လမ္းေပၚလွ်ံက် ေနသည္။ လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားက အလုိအေလ်ာက္ ေပါင္ကိုပုတ္၍ စည္းခ်က္လိုက္မိသူကလိုက္၊ သီခ်င္း အတိုင္း လိုက္ညည္းမိသူက ညည္း ႏွင့္
ဓာတ္တစ္ပါးက လူအေပါင္းကို က်က်နန စီးထားမိၿပီျဖစ္သည္။ ဧျပီ ကာလ ခ်ိန္က်ေသာအခါဟု တကူး တကဆိုစရာမလို။ ျမန္မာတို႔၏ ႏွစ္ သစ္ကူးသည့္တန္ခူးလ။ ပ်ိဳပ်ုိဳ အိုအို ကိုကို မမ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္း စံု အားလံုး သိမ္းက်ံဳးေပ်ာ္ၾကသည့္ ေရသဘင္ပြဲေတာ္
သႀကၤန္သည္ မၾကာမီလာေတာ႔မည္ မဟုတ္ေလာ။
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္ မွ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္သို႔အေျပာင္း ယခုႏွစ္ သႀကၤန္စာကေတာ႔ မည္သို႔ဆိုသည္ မသိ။
သိၾကားမင္းသည္လည္း မည္ သည့္ယာဥ္ကိုစီး၍ ဆင္းသည္မသိ။ တကယ္ေတာ႔ သိၾကားမင္းမည္သည္ ကိုစီး၍ ဆင္းသည္ျဖစ္ေစ အေရး မႀကီးပါ။ ကမၻာေက်ာ္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ ဖြယ္ျမန္မာ့႐ိုးရာ သႀကၤန္ပြဲအတြက္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုး၏  စိတ္ ဝယ္
မည္သည့္စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈ အ ေၾကာက္တရားမွ မဖိစီးေနေစဖို႔က သာ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

”တို႔ေတြ႔ျမဴးမယ္xxx ဒီသႀကၤန္ပြဲxxx ျမဴးကိုျမဴးမယ္ xx ဒီလိုခ်ိန္ခါပဲxxx
ဟိုမွာဒီမွာေတြ႔xxx မ႑ပ္စံုေအာင္ ေလွ်ာက္လည္မယ္xxx”
လူငယ္မ်ားက ကိုညီထြဋ္သီခ်င္း ျဖင့္ ျမဴးလိုမည္။
”ႏွစ္သစ္ကူးလို႔ ခ်စ္ဦးကိုရွာေဖြ+++ ဘယ္ရပ္ဌာေန++ဘယ္ဆီမ်ားသြားပါလိမ့္”ဟု ေရစိုဝတ္ျဖင့္ ငယ္ခ်စ္ကို လြမ္းသူကလြမ္းမည္။ သုိ႔မဟုတ္

”မႏွစ္ကေပးတဲ႔ သူ႔လိပ္စာ xx ေရ ေတြစိုလို႔ ပ်က္ကုန္ၿပီ”ဟု ရွာပံုေတာ္ မင္းသားႀကီးလုပ္သူက လုပ္ၾကမည္။
ေသခ်ာသည္က အားလံုး၏ ကိုယ္စီ ကိုယ္စီ စိတ္ဆႏၵမ်ားအတုိင္း လြတ္ လပ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သႀကၤန္ခါေတာ္မ ေလ ရက္ျမတ္မွာေလဟု ေနခ်င္ရွာ မည္က မလြဲပါ။သို႔ေသာ္ ——-။
”ကြၽန္ေတာ္ကေတာ႔ လံုၿခံဳေရး ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳး စားလုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။ အစိုးရ အဖြဲ႔အေနနဲ႔ သႀကၤန္အတြက္ လံု ၿခံဳေရးကို ဝန္ထမ္းႏွစ္ဆ တိုးျမႇင့္ေပး သြားၿပီး ေနရာခ်ထားေပးပါမယ္”ဟု ဆိုသည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးျမင့္ေဆြ၏ စကားက မေျပးေသာ္လည္းကန္ရာရွိ၊ ‘သတိ’ သည္ ပိုသည္မရွိ ဆိုေသာ  အေျခ အေနတစ္ခု ရွိေနသည္ကို ဖြင့္ဟေန သကဲ႔သို႔ျဖစ္သည္။
လူစုလူေဝးမ်ားျဖင့္ တစ္ခဲနက္ ေပ်ာ္တတ္ေသာ သႀကၤန္ကာလတြင္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းနွင့္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ရပ္မ်ားက မဆန္း။
သို႔ေသာ္ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေန အထားက တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ေျခလွမ္းမ်ား စေနခ်ိန္တြင္ မၿငိမ္မသက္ႏွင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲေစရန္ လူမ်ိဳးေရးအမုန္းတရားကို အေျခခံ၍ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ဖန္တီးေနသကဲ႔သို႔ ရွိေနျခင္း။
ထို႔အတြက္ မလိုလားအပ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အဖ်က္လုပ္ငန္း မ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္ သတိတမံÓဏ္ ေျမကတုပ္ လုပ္ျခင္းဟု ဆိုရမည္။ ဤသည္ကား လူလုပ္ေသာ အ႐ႈပ္ သို႔မဟုတ္ လူတို႔ေမႊးေသာ မီးမို႔  သႀကၤန္ကာလတြင္ အားလံုးစည္းလံုး ညီၫြတ္စြာ
တြန္းလွန္ကာကြယ္ရမည့္ အရာ။ ထိုအရာက မျမင္ႏိုင္သည္မို႔ ဤမွ်ေလာက္ေတာ႔ လူသည္မယုတ္ ညံ႔ႏိုင္ဟု ထားလိုက္ဦး။ သႀကၤန္ကာ လတြင္ မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ရမည့္ ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈတစ္ခုကေတာ႔ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ၿပီး လူ သားတို႔၏ အသိတရားႏွင့္ပင္
ဂ႐ု ျပဳကာကြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ယင္းအႏၲရာယ္က ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ အလြန္အမင္းအဆင့္ျမင့္ တက္မႈႏွင့္အတူ ကြၽတ္ကြၽတ္ဆူပူ လြန္းသည့္ေႏြ။
ဤျပႆနာက ၿပီးခဲ႔သည့္လႊတ္ ေတာ္၌ပင္ ေမးခြန္းထုတ္အေရးတ ယူလုပ္ရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား တြင္ က်ေရာက္ေနေသာ ဓာတ္ေရာင္ ျခည္သင့္မႈကို ျဖစ္ေစသည့္ ခရမ္း လြန္ေရာင္ျခည္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ သႀကၤန္တြင္း
ေရကစားမည့္ျပည္သူ မ်ားအတြက္ပါ ထည့္သြင္း၍  စမ္း ေခ်ာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုးဝင္းက ေမး ျမန္းခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။
သႀကၤန္ဆိုသည္က ေရသဘင္ပြဲ ျဖစ္၍ေရပက္မည္၊ ေရစိုမည္၊ နံနက္ ေနထြက္ခ်ိန္မွစ ၿမိဳ႕အႏွံ႔လည္ပတ္ၾက မည္ျဖစ္ရာ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ေနအ ပူဒဏ္ေအာက္ ေရစိုသႀကၤန္ႏွင့္ခရမ္း ေရာင္ေႏြဒဏ္ မလြဲမေသြ ႀကံဳၾကရ မည္ျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္၍ အထက္ပါေမးခြန္း အား က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိ ယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသိန္းသိန္းေဌး က ေျဖၾကားရာတြင္  အဓိကအခ်က္ အေနျဖင့္ အပူဒဏ္ကာကြယ္ရန္ အရိပ္ရေသာ ေနရာတြင္ေနရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို  လူတိုင္းသိၿပီးျဖစ္ ေသာ္လည္း
အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကာကြယ္နည္းမွာ ေနပူထဲတြင္ မျဖစ္ မေနေနရမည့္ အခ်ိန္မွလြဲ၍  ၾကာ ျမင့္စြာ မေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆို ပါသည္။
ရန္ကုန္သႀကၤန္၏ ထံုးစံ အမိုး ဖြင့္ထားေသာ ကားမ်ားျဖင့္လည္ၾက ၿပီး ကားက်ပ္၊ လူက်ပ္ႏွင့္ မ႑ပ္ မ်ားေရွ႕ တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚ ရပ္တန္႔ ေစာင့္ဆိုင္းရစၿမဲျဖစ္သည္။ အရင္လို ပါပဲဟူေသာ အသိျဖင့္ အတာေရ သည္ ေဘးကင္း၏ဟု ယံုစား၍ရနိုင္ ေသာ္လည္း
လူသားမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ႀကီးမားသည့္ ဓာတ္ေရာင္ ျခည္သင့္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ခရမ္း လြန္ေရာင္ျခည္ ( Ultra Violet Rays) အတြက္ေ တာ႔ မျဖစ္မေန သတိကပ္ရမည္ျဖစ္သည္။လႊတ္ေတာ္၌ ေဒါက္တာ သိန္းသိန္းေဌး၏ ေျဖၾကားခ်က္တြင္ လည္း သႀကၤန္ဆင္ႏႊဲၾကမည့္ လူငယ္ မ်ား အေနျဖင့္  ဝတ္စားဆင္ယင္ရာ တြင္ မိမိတို႔အေရျပားကို ေနေရာင္ ျခည္ႏွင့္တတ္ႏိုင္သမွ် မထိေတြ႕ေစ ေသာ ျမန္မာ႔႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီ သည့္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ား ျဖင့္ ဆင္ႏြဲၾကရန္ အေရျပားအထူး ကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ အသိပညာေပးရန္ စီစဥ္ထားရွိ ေၾကာင္း ပါဝင္သည္။ ထို႔ျပင္  ေန ေရာင္ကာ လိမ္းေဆးလိမ္းရန္ႏွင့္ ေနကာမ်က္မွန္ တပ္ဆင္ရာတြင္ လည္း မ်က္မွန္တိုင္း မကာကြယ္ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ မ်က္မွန္၏အၫႊန္းတြင္ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ကာကြယ္ေပးနိုင္ေၾကာင္း ေရးသားပါရွိသည့္ မ်က္မွန္မ်ိဳးမွသာ လွ်င္ အမွန္တကယ္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားကို အသိေပးရာ တြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ႔သည္။
   ”ကမၻာေပၚမွာ ေနေရာင္ျခည္ ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ႔အေရျပား ကင္ဆာ ေရာဂါက အျဖစ္အမ်ားဆံုးပဲ။ အဲ ဒါက ေနေရာင္ျခည္မွာပါဝင္တဲ႔ခရမ္း လြန္ေရာင္ျ ခည္ေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ ပြားႏိုင္ပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္ျပည္ သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး  အေရျပားအထူးကု ဌာနမွ အေရျပားအထူးကုဆရာဝန္ ေဒါက္တာလင္း ထက္ကလည္း ေျပာ သည္။သႀကၤန္ကာလ ထိုျပႆနာကာ ကြယ္ရန္အတြက္ ၄င္းက”ေနေရာင္ ကာကြယ္ဆီေတြ လိမ္းသင့္တယ္။ သႀကၤန္တြင္းမွာ လိမ္းတာက သာ မန္လိမ္းတာနဲ႔မတူဘူး။ သႀကၤန္တြင္း မွာ ေရစိုတဲ႔အတြက္ မရဘူး။ ပ်က္ သြားနုိင္တယ္။ သႀကၤန္တြင္းမွာလိမ္း တဲ႔ဟာေတြက   ေရစိုခံႏုိင္တာ ျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္။ လိမ္းေပမယ္႔လည္း ပြတ္ မိရင္ သုတ္မိရင္ ပ်က္သြားႏိုင္တဲ႔ အတြက္ လိုအပ္သလို ျပန္လိမ္းရ မယ္” ဟု အႀကံျပဳ သည္။
 ထို႔အျပင္ အျပင္ထြက္လည္ ပတ္ရာ၌ အဝတ္အစားအျဖဴေရာင္ သည္ ေနေရာင္ျခည္ကာကြယ္ႏိုင္မႈအားနည္းပါးၿပီး ေရစိုပါက  ေန ေရာင္ေဖာက္ ဝင္ႏိုင္သျဖင့္ အေရာင္ ေတာက္ေတာက္ႏွင့္ လက္ရွည္မ်ား ဝတ္သင့္ေၾကာင္း၊  ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းသည့္ ခ်ည္သားပြပြမ်ားဝတ္ ဆင္သင့္ေ ၾကာင္း ၄င္းက ထပ္ ေလာင္း အႀကံျပဳခဲ႔သည္။ ေသခ်ာသည္က ယခုႏွစ္သ ႀကၤန္တြင္ သတိျပဳဆင္ျခင္စရာေတြ က ပိုမ်ားသည္က အမွန္။
 မိုးေလဝသ ပညာရွင္ ဦးထြန္း လြင္ကေတာ့ ယခုႏွစ္သႀကၤန္ကို ခရမ္းလြန္မဟာသႀကၤန္ ၂ဝ၁၃ ဟု ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ၿပီး လူ႔ခႏၶာေပၚ အ ၫႊန္းကိန္းျမင့္ မားသည့္ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္မ်ား လြန္ကဲစြာက်ေရာက္ မိပါက အေရျပားကင္ဆာ၊ အရြယ္ မတိုင္မီ အေရျပားမ်ားရင့္ေရာ္ျခင္း၊ မ်က္စိတိမ္စြဲျခင္း၊ မ်က္စိကင္ဆာႏွင့္ မ်ိဳးပြားဗီဇပ်က္စီးျခင္း(သားသမီးမရနိုင္ေတာ့ျခင္း) စသည့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္ ေၾကာင္း ၄င္း၏ဝ က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေရးသားထားခဲ႔သည္။
ထို႔ျပင္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄င္းက ရွင္းလင္းျပထား ရာတြင္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ဆိုသည္ မွာ လူသာမန္တို႔ မ်က္စိႏွင့္မျမင္   ႏိုင္ေသာ အလင္းပံုစံတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အျမင္အာ႐ံုကို ေပးႏိုင္ သည့္ျမင္ႏိုင္ေသာ အာ႐ံုခြင္၏ အစြန္းဆံုးတစ္ဖက္ျဖစ္သည့္ ခရမ္း ေရာင္ျခည္ ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ျမင္ႏိုင္ ခြင္ျပင္ပသို႔ က်ေရာက္သြားသည့္ ခရမ္း(အ)လြန္ေရာင္ျခည္ဟု ေခၚ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ UV ကို ႕UVA/ UVB  ႏွင့္ UVC ဟူ၍ လႈိင္းအလ်ားတန္ဖိုးကြာျခားမႈအလိုက္ ခြဲ ျခားထားနုိင္ေၾကာင္း။ အဆိုပါ သံုး မ်ိဳးလံုးသည္ လူမ်ား၏ က်န္းမာေရး ကို သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္သူ ထိခိုက္ ေစေလ႔ရွိၿပီး ကမၻာ့မ်က္ႏွာျပင္တြင္UVေရာင္ျခည္မ်ား၏ ၉၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းသည္ UVA ေရာင္ျခည္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားကာ UVB ေရာင္ျခည္ မ်ားထက္ အေရျပားတြင္း ပိုမိုနက္ ေအာင္စိမ့္ဝင္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး လူသား မ်ား၏ဗီဇကလာပ္စည္း DNA မ်ားကို သြယ္ဝို္က္ ဖ်က္ဆီးထိခိုက္ပ်က္စီးေစတတ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။
ကာကြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ၄င္းက နံနက္ ၁၁ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအတြင္း အထူးေရွာင္ရွားသင့္ ေၾကာင္း။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အၫႊန္းကိန္း မ်ား ျပန္လည္က်ဆင္း လာသည္အထိ ေနပူထဲထြက္ျခင္းကို သတိထားသင္႔ေၾကာင္း။ မလႊဲမ ေရွာင္သာ ေနပူထဲထြက္ၾကရပါက ကာကြယ္မႈအေနႏွင္႔ အနားက်ယ္ ျပန္႔ေသာဦးထုပ္(မက္ဆီကန္ခေမာက္ ကဲ႔သို႔ ေဆာင္းကာ ဦးေခါင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ မ်က္စိ၊ လည္ပင္း၊ ပခံုး စသည္မ်ားကို ကာကြယ္သ င့္ေၾကာင္း၊ ေျခလက္ စ သည့္အပိုင္းမ်ားကိုလည္း လံုၿခံဳသည့္ အဝတ္အစား (အက်ႌ၊ ေဘာင္းဘီ၊ ပုဆိုး) စသည္တို႔ ဝတ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္ေ ၾကာင္း အသိပညာ ေပး ေရးသားခဲ႔သည္။
   အဓိကအားျဖင့္ မဟာသႀကၤန္ ကာလႏွင့္ပတ္သက္၍ ¤င္းက”ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ က်ေရာက္မႈ ဟာ ျမင့္မားေနဆဲပါ။ မဟာသႀကၤန္ ကာလမွာ ပိုမို ျမင့္မားလာစရာအ ေၾကာင္းေတြရွိပါတယ္။ ပထမအခ်က္ ကေတာ့ သႀကၤန္ကာလမွာေနပူထဲမွာကစားၾကမွာျဖစ္လို႔ ခရမ္းလြန္ေရာင္   ျခည္က်ေ ရာက္မႈျမင့္မားတဲ႔ မြန္း တည့္ခ်ိန္ကာလေတြမွာ ေရကစားသူ အမ်ားအျပားဟာ ေနပူထဲမွာ ရပ္ေန ဖို႔အခြင့္အလမ္းမ်ားပါတယ္။ ဒုတိယ အခ်က္ ကေတာ့ ေရကစားမ႑ပ္ ေတြမွာ ကားက်ပ္ပိတ္ဆို႔မႈေတြမ်ား ေနတာေၾကာင္႔ ေနပူထဲမွာ ေနခ်ိန္ ကာလ ပိုမိုရွည္လ်ားလာႏိုင္ပါတယ္။
တတိယအခ်က္ကေတာ႔ သၾကၤန္ ကာလမွာ အဝတ္အစားလံုလံုၿခံဳၿခံဳ မဝတ္ၾကတဲ႔သူေတြပိုမ်ားပါတယ္။ ဒါ ဟာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ေဘးသင့္မႈ အတြက္ အကာအကြယ္ မဲ့ေစႏုိင္ ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့တစ္ခ်ိန္လံုး ေရေတြနဲ႔ကစားေနတဲ့ သၾကၤန္သဘာဝေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္   ေတြဟာ ေရစိုေနၾကမွာျဖစ္ၿပီ ေရနဲ႔ နီးစပ္ေတာ႔ ေရရဲ႕ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈ ေၾကာင့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္သင့္မႈ ကို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုျမင့္တက္လာ   ေစႏိုင္တဲ့အတြက္ပါ”ဟု ဦးထြန္းလြင္ က ျပည့္စံုစြာ ရွင္းျပခဲ့သည္။
 ထိုထို႔ေသာအေျခအေနမ်ားက သႀကၤန္ကာလအတြက္ ဆန္းသစ္ ေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အဖ်က္အေမွာင့္မ်ား ဆိုသည္ က ေတြးေၾကာက္ေနရမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ၾကိဳတင္ကာကြယ္ မႈက မမွားပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ မဟာသႀကၤန္အ ၾကတ္ေန႔ ဧၿပီ ၁၅ ရက္ ေန႔က ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္းရွိX2O မ႑ပ္ တြင္ မသမာသူမ်ား၏ လက္ခ်က္ ေၾကာင္႔ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ႔ၿပီး အျပစ္မဲ႔ျပည္သူမ်ား အသက္ဆံုး ဒဏ္ရာရခဲ႕ၾကျခင္းက သာဓက ျဖစ္ သည္။ ထိုကာလမွစ၍ သႀကၤန္မ႑ပ္မ်ား၌ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အေရးထား ကာကြယ္လာၾကသည္က အ႐ႈံးထဲမွ အျမတ္။
   ကမၻာေအးဘုရားလမ္းေပၚတြင္ ေရကစားမည္႔ သံုးႏွစ္သက္တမ္းရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ Play Boys မ႑ပ္မွ စီစဥ္သူ ကိုမင္းအိမ္စည္က  ”လုံၿခံဳ ေရး ပိုင္းအတြက္ လြန္ ခဲ့တဲ့ ၂ ရက္(ေမးျမန္းသည့္ေန႔ ၅-၄-၁၃) ေလာက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ လုံၿခံဳ ေရးပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရဲမွဴးႀကီး ေတြက အစည္းအေဝးေ ခၚပါတယ္။ သူတို႔က လုံၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စည္းကမ္းခ်က္ ၂ဝ ထုတ္ျပန္တယ္။ အဲဒီ ၂ဝ အတိုင္း လိုက္နာရမွာပါ။ လုံၿခံဳေရးပိုင္းေရာ၊ ဝတ္စား ဆင္ယင္ မႈ အပိုင္းကအစထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ခိုင္းတာမ်ဳိးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လည္း အဲဒီအတိုင္း လိုက္နာသြားဖို႔ရွိ ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။
 ထို႔ျပင္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍လည္း ¤င္းက ”လုံၿခံဳေရးကိုေတာ့ ကြၽမ္းက်င္လုံၿခံဳေရး ေခၚသြားမယ္။ တခ်ဳိ႕က လုံၿခံဳေရးရွိတယ္ဆုိေပမယ့္ အက်ႌဝ တ္ၿပီး ထားတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး ေပါ့။ ကြၽမ္းက်င္တဲ့သူေတြကေန ငါး ေယာက္တစ္ဖြဲ႕ပုံစံမ်ဳိး ျပန္ၿပီးစီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီစဥ္ထားပါ တယ္။ လုံၿခံဳေရးအင္အား ၄ဝ နဲ႔ ၆ဝ ၾကား ထားရွိမွာပါ” ဟု ဆိုၿပီး ကာ ကြယ္စစ္ေဆးမႈအရ ”အဝင္က ႏွစ္ ဆင့္ရွိမွာပါ။ မ႑ပ္အဝင္နဲ႔ အ ေရာင္းေပါ့။ အဝင္မွာကတည္းက တစ္ခါစစ္တယ္။ Ticket နဲ႔ အဝင္ အထြက္ကိုၾကည့္ၿပီး အေပၚအတက္မွာေတာ့ တုတ္၊ ဓားစတဲ့ လက္နက္ ေတြကို ေသခ်ာ စစ္ေဆးသြားမွာပါ။ လူစိမ္းအဝင္မရွိေအာင္ ႏွစ္နာရီျခား တစ္ခါ ကတ္ေတြကို စစ္ေဆးသြားမွာ ပါ” ဟု ဆိုသည္။
သႀကၤန္အတြက္ ျပည္သူေတြ စိုးရြံ႕ေနမႈအေပၚ သံုးသပ္ရာတြင္ ¤င္းက ”ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းၿပီးဆံုး ေစ ခ်င္တယ္။ အားလံုးကလည္း ညီအစ္ ကိုေမာင္ႏွ မေတြေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တာဝန္ခံထားတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ လံုၿခံဳမႈဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လံုၿခံဳမႈပါ။ သူတို႔ ထိခိုက္မႈရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တာဝန္ ယူထား တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ့္မွာ အမ်ားႀကီး တာဝန္ရွိတယ္။ ကြၽန္ ေတာ့္ လံုၿခံဳေရးကဲ့သို႔ပဲ သူတို႔လံုၿခံဳ ေရးျဖစ္ေအာင္ အစြမ္းကုန္လုပ္ေပး ထားမွာပါ” ဟု ဆိုခဲ့သည္။
 ဆက္လက္၍ ကန္ေတာ္ႀကီး ပတ္လမ္းတြင္ ရွိေနမယ့္ Summer Paradiseမ႑ပ္သည္ ယခင္ X2o  မ႑ပ္ေနရာတြင္ျဖစ္ၿပီး၄င္းတို႔မ႑ပ္ ကသိမ္ျ ဖဴလမ္းတြင္း အနည္းငယ္ ပို ဝင္ေၾကာင္း မ႑ပ္စီစဥ္သူ ကိုျပည့္ ၿဖိဳးေမာင္က ဆိုသည္။ မ႑ပ္လံုၿခံဳေရးအပိုင္းကိုမူ ကိုျပည့္ၿဖိဳးေမာင္က ”လံုၿခံဳေရး ကို (၃၅)ေယာက္သံုးထားတယ္။ မ႑ပ္ ေရွ႕ေထာင့္တိုင္းမွာ လံုၿခံဳေရး(၄) ဦးစီ ခ်ထားမယ္။ လက္မွတ္စစ္တာ မဟုတ္ေသးဘူး။ ဒီထက္ပိုတဲ့ ဗံုးရွာ တာကအစေပါ့။တခ်ဳိ႕ေတြက ရွိတယ္ ဗ်ာ။မ႑ပ္နားကို ေယာင္လည္ ေယာင္လည္လာၿပီး ပစၥည္းတစ္ခုခု ပစ္လိုက္တာမ်ဳိးကအစ အဲဒါမ်ဳိးက အစ ၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ ထားေပးသြား မွာပါ။ ေနာက္ၿပီးလံုၿခံဳေရးေတြ အ ခ်ိန္ျပည့္ ထိုင္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ဖို႔ စင္ ေတြပါ ထိုးထားေပးသြားမွာ။ ေနာက္ အေပါက္ဝမွာ မ႑ပ္ကမဟုတ္ဘဲ အျပင္ကလူလာလို႔မရေအာင္ ေစာင့္ ၾကည့္လံုၿခံဳေရးႏွစ္ဦး ထားထားေပး မယ္”ဟု ေျပာသည္။
CCTV  ကင္မ ရာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳ မည့္အေပၚ
   ”CCTV  ကင္မရာအမ်ဳိးအစား (၃)မ်ဳိး သံုးသြားမယ္။ Zoom ဆြဲလို႔ ရမွာနဲ႔ ဆံုလည္ေပါ့။ မ႑ပ္ေရွ႕မွာ ႏွစ္လံုး၊ အေပၚမွာ ႏွစ္လံုး၊ အဝင္ ေဘးေတြ အတြက္နဲ႔ဆိုရင္ အားလံုး ေပါင္း ေျခာက္လံုး ခုနစ္လံုးေလာက္ သံုးျဖစ္မွာပါ”ဟု ေျပာသည္။ထို႔ျပင္ ၄င္းတို႔ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တက္ ေရာက္ရစဥ္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အစိုး ရဘက္မွ အရင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ မ႑ပ္မ်ားအတြက္ စစ္ေဆးရန္ စခန္းမွဴး၊ ရဲေဘာ္သာမက ဗံုးရွာေဖြ ရွင္းလင္းေရးပါ လိုအပ္ပါက ထည့္သြင္းအသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး မ႑ပ္မ်ား ေပၚအထိပါ ေရွာင္တခင္ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးသြားမည္ဟု ေျပာၾကား လုိက္ ေၾကာင္း ကိုျပည့္ၿဖိဳးေမာင္က ေျပာ သည္။
လံုၿခံဳေရးအတြက္ လူေရြးခ်ယ္အသံုး ျပဳထားမႈအေပၚ
”လံုၿခံဳေရးအတြက္ လံုၿခံဳေရး သီးသန္႔လုပ္တဲ့သူေတြကိုပဲ ေခၚျဖစ္ မွာပါ။ ကြၽန္ေတာ့္မွာလည္း လုပ္ငန္း  ရွိတယ္။ အဲဒီကလူေတြကို ဘာပဲ ေျပာေျပာ ေ ခၚလို႔ရတယ္ဗ်ာ။ သက္ သာတယ္။ တစ္ရက္သံုးေထာင္ေပး တယ္။ ထမင္းစားရမယ္ဗ်ာ။ သႀကၤန္မ႑ပ္ၿပီးသြားရင္ အရက္ေသာက္လို႔ ရမယ္။ အဲဒါမ်ဳိးထက္စာရင္ လံုၿခံဳ ေရးကုမၸဏီေတြကေန ေခၚမွာပါ။သူတို႔က်ေတာ့ တာဝန္အေပၚမွာ ေလးေလးနက္နက္ ရွိတာေပါ့ဗ်ာ” ဒါ့အျပင္ မ႑ပ္ အတြင္း အျပင္လူ ဝင္လို႔မရေအာင္ ဝင္းခတ္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျပည္သူမ်ား သႀကၤန္တြင္းအတြက္ စိုး႐ြံ႕ပူပန္ေနမႈအေပၚ
 ”ခုခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေခ်ာင္းသာသြားၾကတာ မ်ားတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း ေကာင္မေလး ေတြေရာပဲ။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ေၾကာက္ၾက တာ မိန္းကေလးေတြ မ်ားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က မ႑ပ္ ကိုေခၚတယ္။ သူတို႔က မလာရဲဘူး ေပါ့။ ဒါမ်ဳိးႀကီးေတြ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ေတာ့ အတိအက် ႀကီးေျပာလို႔မရပါ ဘူး။ လံုၿခံဳေရးအတြက္ကိုလည္း တိ တိက်က်ခ်ေပးထားမွာမို႔လို႔ပါ။ အစိုး ရပိုင္းကလည္းမ႑ပ္တစ္ခုစီအတြက္ ရဲေဘာ္ ငါးေ ယာက္နဲ႔ သူ႔အထက္က တစ္ပြင့္၊ အဲလိုမ်ဳိးေတာ့ အၿမဲတမ္း ထားေပးထားပါတယ္”ဟု ဆုိသည္။  မည္သို႔ပင္ဆိုေစ သၾကၤန္ကာလ က တစတစနီးကပ္ လာေနၿပီျဖစ္ၿပီး လူငယ္အမ်ားစုအား ေမျမန္းမႈအရ စိုးရိမ္စိတ္ထက္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္ သန္းရန္ အစီအစဥ္ဆြဲေနၾကသူက မ်ားပါသည္။ၿပီးခဲ႔သည္႔ ၂ဝ၁၂ သၾကၤန္ ကေတာ႔တိုေသာကပ္ေသာ ပါးေသာ ေဟာ႔ေသာ  Sexy သၾကၤန္။ ယခုႏွစ္ အတြက္ေရာ မည္သည္႔စတိုင္ျဖင္႔ ျမဴး၍ ကဲရန္ ျပင္ ဆင္ေနၾကသည္ မသိေသး။လြတ္လပ္စြာမူး၍ ေမွာက္ ရန္မည္သို႔တိုင္ပင္ထားၾကသည္ မသိ ေသး။ ရိပ္သာႏွင္႔ တရားစခန္းသို႔ မည္မွ်ျမန္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းၾကမည္ မသိ ေသး။လူငယ္မ်ားက လူငယ္စတိုင္၊ လူၾကီးမ်ားကလည္း လူႀကီးစတိုင္။ ျမန္မာတို႔၏ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ျဖစ္ သည္႔ မဟာ သႀကၤန္သည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ သက္သက္ျဖင္႔ စည္စည္ကားကား ၿပီးဆံုးသြားေစခ်င္ပါသည္။
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ သည္႔ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္သင္႔ေႏြ ႏွင့္အတာေရတို႔သည္လည္း ပဋိပကၡ မျဖစ္ေစလို။ မူးယစ္ရမ္းကားမႈ၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ ပြားျခင္းတို႔ႏွင္႔ အတာေရ တို႔သည္လည္း နီေသာအေရာင္အ ဆင္းသို႔ မေျပာင္းေစလို။ အထူး သျဖင္႔ ယခုႏွစ္သၾကၤန္ သိၾကားမင္း သည္ မည္႔သည္႔ ယာဥ္ကုိစီး၍ ဆင္း ျခင္းက အေရးမၾကီး။ ကမာၻေက်ာ္ ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ျမန္မာ႔ရိုးရာ သၾကၤန္ပြဲအတြက္ ျပည္သူျပည္သား အားလံုး၏စိတ္ဝယ္ မည္သည္႔စိုးရိမ္ ထိတ္လန့္မႈ အေၾကာက္တရားမွ မဖိစီးေနေစဖို႔ကသာအေရးအၾကီး ဆံုးျဖစ္ရာ ခရမ္းေရာင္ေႏြႏွင္႔ အတူ အတာေရသည္ ျမန္မာ နုိင္ငံသား ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ ေဘးကင္းၾကပါေစဟုသာ ေမွ်ာ္လင္႔ ေနၾကရေပေတာ႔မည္။

မင္းသုေအာင္၊ ျမတ္စုျငိမ္း၊ မိုးငယ္၊ သုုတလင္း
ေအာင္ခြန္းဆက္ စုစည္းေရးဖြဲ႔သည္။popularmyanmar.com မွ သိသမ်် ။


No comments:

Post a Comment