Friday, 5 April 2013

လတန္ခူး ႏွင့္ ႏွစ္ကူးသၾကၤန္


“ထပ္ထပ္သာေစာေတာ့တယ္၊ ျမေၾကာငယ္ရစ္သစ္၊ ကိုက္ဖူးငယ္စီသည္၊ ပြင့္သဂႌေရႊရင္ခက္ကယ္တုိ႔၊ ရွစ္ရပ္ကယ္  နယ္တစ္ခိုက၊ ခိုလွတယ္ေလး။ ေႏြခါမွီ ငယ္ရာသီမိႆဂိမၼာနမို႔၊ စိႀကဲၾကယ္တိမ္ မိုးလယ္မွာ၊ စံပယ္ကြန္႔ကာတိမ္ေဗြခ်ာ၀ယ္၊ ေဒသစာလမ္းလွည့္လည္ငယ္ျမန္းလို႔၊ ႏွစ္ဆန္းငယ္သႀကၤန္၊ သစ္သစ္သာဖန္ေတာ့ တယ္၊ ႏိုင္ငံေၾကာ့ျပည္သူမွာ ျပန္ဆုယူ ကာေရသြန္းခ်ိန္မို႔ လြမ္းလွတယ္ေလး။”
(မဟာအတုလမင္းႀကီး၏ မိႆရာသီ တန္ခူးလဖြဲ႕လြမ္းခ်င္း) တေပါင္းလကုန္ဆံုး  သည္ႏွင့္ တန္ခူးလသို႔ေရာက္ရသည္မွာ ဓမၼတာပင္မဟုတ္ပါေလာ။ သို႔ေသာ္တန္ ခူးလသည္အဓိပၸာယ္က်ယ္၀န္းၿပီးျမန္မာ လူမ်ဳိးတုိ႔၏ စိတ္အစဥ္ကိုႏူပ်ဳိလန္းဆန္း ေစသည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
တန္ခူးလ၏အဓိပၸာယ္မွာ တန္သည္ ထန္းဟုဆိုလို၍ ခူးသည္၊ ဆြတ္ခူးျခင္းကို  ဆုိလိုပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ထန္းသီးမ်ား ဆြတ္ခူးေသာလဟုဆိုလိုပါသည္။ ထိုျပင္  တန္ခူးလကို တာကူးလဟုလည္းေခၚတြင္  သည္။ တာဆုိသည္မွာ ရာသီကူးေျပာင္း ျခင္းျဖစ္၍ ကူးဆိုသည္မွာကူးေျပာင္းျခင္း ကိုဆိုလုိသည္။ တဖန္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ကို မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ဟုေခၚျပန္သည္။
တန္ခူးလမွာ စိၾတနကၡတ္စန္းယွဥ္ သည္။ မိႆရာသီျဖစ္သည္။ မိႆမွာ ပါဠိလိုေမသကို ျမန္မာလိုေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ သည္။ ေမသ၏အနက္မွာ ဆိတ္ျဖစ္၏။  ဆိတ္၏။ရာသီဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤရာသီတြင္ ရင္ခတ္ပန္း၊ ကံ့ေကာ္ ပန္း၊ စြယ္ေတာ္ပန္း၊ စလပ္ပန္း၊ ပိေတာက္ ပန္းႏွင့္ ငု၀ါပန္းတုိ႔ပြင့္ၾကသည္။ ပိေတာက္ ပန္းသည္ႏွစ္သစ္ကူးသႀကၤန္က်ခ်ိန္၏အတိမ္း   အမွတ္ပန္းအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ႏွစ္သက္  ကူးမဟာသႀကၤန္ဆုိဆင္ႏႊဲေလ့ရွိၾကပါ သည္။
သာသနာျပဳက်မ္းမ်ား၌ ကပိလ၀တ္  ျပည္တြင္ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ သာကီမင္း တို႔သည္အလြန္သာယာေသာ ေရအုိင္ အနီး၌ မင္းထဲေဆာက္၍ေရျပန္းသဘင္  ဆင္ယင္က်င္းပၾကရာမွ
သႀကၤန္ေပၚေပါက္  လာသည္ဟုဆိုသည္။ ေဗဒင္က်မ္းမ်ားတြင္   ပရမီသြာနတ္မင္းသား၏အာသီမည္ေသာ  ျဗဟၼာမင္းႏွင့္ သိၾကားမင္းထို႔ျပႆနာတစ္  ခုေၾကာင့္ အျငင္းအခုံျဖစ္ၾကရာ လူ႔ျပည္ တြင္ရွိေသာ ေဗဒက၀ိပညာရွိက ၀ါလမုိင္း ထံဆင္း၍ ႐ႈံးသူဦးေဆာင္းျဖတ္စထမ္းဟု ကတိထား၍ေမးၾကသည္။ ထိုအခါသိၾကား  မင္းကႏိုင္၍ ျဗဟၼာဥိးေခါင္းကိုျဖတ္ကာ နတ္သမီးရေဖာ္တုိ႔အား တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ေယာက္က်ေပြ႕ပိုက္ထားေစသည္။  ပူေလာင္ေသာျဗဟၼာဦးေခါင္းကိုေပြ႕ထား ရသည့္နတ္သမီးမ်ားတစ္ႏွစ္တစ္ခါေျပာင္း ယူခ်ိန္ျဗဟၼာဦးေခါင္းေအးရန္ ေခါင္းဆး ျခင္းျဖစ္၍ ေပြ႕ပိုက္ထားေသာ နတ္သမီး  လည္းေအးသြားေစရန္ ေရသြန္းေလာင္း ေပးၾကျခင္းေၾကာင့္ သႀကၤန္ျဖစ္ေပၚလာရ  သည္ဟုအဆုိရွိၾကပါသည္။
တန္ခူးလသည္ျမန္မာ ၁၂ လတြင္ ပထမဆံုးလျဖစ္သည္။ ၎လတြင္ သစ္ပင္  မ်ား၏ အကိုင္းအခက္တုိ႔မွ အရြက္မ်ား သည္စိမ္းရာမွ၀ါ၊ ၀ါရာမွ ေႂကြလႊင့္ရွာၾက လ်က္အၫြန္႔အဖူးကေလးမ်ားထြက္ေပၚ လာၾကသည္။
ဤသို႔ေသာရာသီတြင္ ေရွးျမန္မာ  မင္းတို႔၏ သႀကၤန္သည္ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕  လွပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာေစတနာ၊ မြန္ျမတ္ေသာဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားျဖင့္ ေရက စားၾကပါသည္။ ၁၂၄၀ ခုႏွစ္ ေနမ်ဳိးမင္း လွေက်ာ္သူ၏သႀကၤန္တြင္း အမိန္႔ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္
အခါေတာ္သံုးရက္အတြင္းျပည္သူ ျပည္သားတို႔မွာ ထံုးနႏြင္း၊ အိုးမည္းတုိ႔ ျဖင့္ မသုတ္လိမ္းရ၊ မသန္႔ျပန္႔ေသာေရ တို႔ျဖင့္ မသုတ္လိမ္းရ၊ ႐ိုင္းစိုင္းေသာအျပဳ အမူကို မျပဳလုပ္ေစရ၊ ေရၾကည္ေရသန္႔ မ်ားျဖင့္သာ နံနက္ခင္း၊ ညေနခင္းမ်ားကို သာ ပက္ျဖန္းၾကေစ အမိန႔္ေတာ္ဟုေလ့လာ  သိရွိရပါသည္။
သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကလာအတြင္း၌ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳ  လုပ္သည့္အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည့္အတုိင္း ၎ရက္မ်ားအတြင္း စတုဒီသာသႀကၤန္  မ႑ာပ္မ်ားေဆာက္၍ မုန္႔လံုးေရးေပၚ၊  မုန္႔လက္ေဆာင္း၊ အခ်ဳိရည္မ်ဳိးစုံတို႔ကို  ေကၽြးေမြးေပးလွဴၾကပါသည္။
ထုိျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတန္ခူးလ၏  အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္သည္ျမန္မာလူမ်ဳိး  မ်ား၏ ဓေလ့၊ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ႐ိုးရာ   ခ်စ္စရာစ႐ိုက္ပင္ျဖစ္ပါေခ်သည္။ တစ္ဦး  ႏွင့္တစ္ဦးစကားမ်ားျခင္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
ဘုိးေတာ္ဘုရား၏။ လက္ထက္တြင္  အင္း၀ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိလာေသာ အဂၤလိပ္ သံအမတ္မိုက္ကယ္ဆုိင္း၏ ျမန္မာသႀကၤန္  ႏွင့္ သူ႔အျမင္မွတ္တမ္းတြင္ “အမ်ဳိးသမီး တို႔သည္ေတြ႕သမွ်အမ်ဳိးသားမ်ားကို ေရေလာင္းၾကသည္။ ေရေလာင္းခံရေသာ  အမ်ဳိးသားမ်ားကလည္း တဖန္အျပန္ အလွန္ေရကစားၾကေသာအခါအမ်ဳိးသမီး  မ်ားက ေက်နပ္စြာျဖင့္ေရပက္ခံၾကသည္။ ဣေျႏၵၵပ်က္မႈ၊ ညစ္ညမ္းမႈ၊ ႐ိုင္းစိုင္းမႈလံုး ၀မရွိၾက၊ ညစ္ညမ္းေသာေရျဖင့္လည္း အသံုးမျပဳၾက၊ အမ်ဳိးသားမ်ားကလည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္  ကိုင္တြယ္ေလ့မရွိေရကစားရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးက မိမိမပါလိုဟုျငင္းလွ်င္ ၎အမ်ဳိးသမီးကိုေရမေလာင္းၾကေတာ့ ေပ”ဟုေရးသားထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
သႀကၤန္သည္ႏွစ္ေဟာင္း၏အညစ္ အေၾကးမ်ားကို သန္႔စင္သြားေအာင္ေဆး ေၾကာသန္႔ရွင္းေသာပြဲေတာ္ဟုဆုိၾကသည္။  သက္ႀကီးရြယ္အိုမိဘတို႔အားအေမႊးနံ႔သာ ရည္တို႔ျဖင့္ ကန္ေတာ့ၾကသည္။ လွဴဖြယ္  ပစၥည္းတို႔ျဖင့္ ဥပုသ္သီတင္းေဆာက္တည္  ၾကသည္။ စတုဒီသာေကၽြးေမြး၍ ဒါနကုသိုလ္ ျပဳၾကသည္။ ရဟန္းခံ၊ ရွင္ျပဳပြဲမ်ားကိုလည္း   ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲဆင္ႏႊဲၾကသည့္ကာလျဖစ္ သည္။
ႏိုင္ငံျခားမ်ားကပင္ျမန္မာ့႐ိုးရာခါ  သႀကၤန္ကိုအေလးထားခံျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေကာင္းျမတ္ေသာေႏြဦးခါသႀကၤန္ကာလ တြင္ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာေကာင္းမ်ား   ျဖင့္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာသကဲ့သို႔သ႐ုပ္ ပ်က္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ႐ိုင္းစိုင္းေသာအမူ အက်င့္ညစ္ညမ္းေသာ ၀တ္စားဆင္ယင္ မႈမ်ားသည္ျမန္မာလူငယ္အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြင္းသို႔ တုိးေဖာက္၀င္ ေရာက္ေနသည္ကိုေလ့လာသိရွိရသည္။  အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္းနားမခံသာ ေဒါသျဖစ္ေလာက္ေအာင္ေနာက္ေျပာင္  ရန္စျခင္း၊ စည္းလြတ္၀ါးလြတ္ေပ်ာ္ရႊင္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေန  ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ယခုႏွစ္အတာသႀကၤန္တြင္  ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ စ႐ိုက္လကၡဏာအေျပာ အဆို၀တ္စားဆင္ယဥ္မႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ပဲ  ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ျမန္မာသႀကၤန္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာဆင္ႏြဲၾကရင္းႏွစ္သက္ကိုႀကိဳဆုိၾကရန္တုိက္တြန္းေရးသား

လုိက္ရပါ    သတည္း။ 

မႏၱလာမ်ဳိးႏြယ္


The Hot News Weekly မွ သိသမွ် ။No comments:

Post a Comment