Thursday, 19 September 2013

အရာရာတုိင္းမွာနားလည္မႈက အေရးႀကီးပါတယ္


နားလည္မႈဆုိတဲ့စကားကို ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာသံုးၾကပါတယ္... အရာရာတုိင္းမွာနားလည္မႈက အေရးႀကီးပါတယ္... တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ဆက္ဆံရာမွာ နားလည္မႈရွိဖို႔လိုသလို ကိုယ့္ကိုနားလည္မႈရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္.... နားလည္မႈဆုိတာ ဘာသာစကားေပၚမွာလည္း အဓိကမက်ပါဘူး... ဘာသာစကားခ်င္းမတူညီေပမဲ့ နားလည္မႈရွိတတ္ၾကပါတယ္... စကားမေျပာတတ္တဲ့ကေလးနဲ႔ မိခင္ရဲ့ၾကားက ဆက္ဆံေရးမွာလည္း နားလည္မႈဆုိတာရွိပါတယ္... နားလည္မႈလုိ႔ဆုိလိုက္ရင္ သိျမင္မႈ၊ လက္ခံမႈတုိ႔ပါ တြဲၿပီးပါလာပါတယ္... တစ္စံုတစ္ရာကို နားလည္ႏုိင္ဖို႔ဆုိရင္ လံုေလာက္တဲ့အသိအျမင္ရွိရပါမယ္... အဲ့ဒီသိျမင္မႈအတုိင္းလည္း လက္ခံႏုိင္ရပါမယ္... ဒါကိုနားလည္တယ္လို႔ ဆုိတာျဖစ္ပါတယ္...

ကိုယ္ေျပာလုိက္တဲ့စကားကို တစ္ဖက္လူက နားလည္တယ္ဆုိတာ ကိုယ့္ရဲ့ဆုိလိုရင္းကိုသိလို႔ပါ... သိတဲ့အတိုင္းလည္း လက္ခံထားလိုက္ပါတယ္... လက္ခံတယ္ဆိုတာ လိုက္နာက်င့္သံုးတာနဲ႔မဆုိင္ပါဘူး... ယံုၾကည္မႈလို႔လည္း အဓိပၸာယ္မသက္ေရာက္ပါဘူး... ကိုယ္သိျမင္တဲ့အသိအျမင္ကို အသိအမွတ္ျပဳလုိက္တဲ့သေဘာကိုဆုိလိုတာပါ... ဆရာသင္တဲ့စာကို တပည့္ကနားလည္တယ္ဆုိတာက ဆရာေပးခ်င္တဲ့ အသိပညာကို တပည့္ကသိျမင္သြားတာပါပဲ... လက္ခံလိုက္တာပါပဲ... နားမလည္ႏုိင္ဘူးဆိုတာက မသိမျမင္ေသးတာ ဒါမွမဟုတ္ လက္မခံေသးတာျဖစ္ပါတယ္... ကိုယ့္စိတ္ထဲက ဘာလုပ္ခ်င္တယ္ ဘာျဖစ္ခ်င္တယ္ ဘယ္လိုသေဘာရွိသလဲဆုိတာ သိျမင္တယ္ဆုိရင္ ကိုယ့္ကုိနားလည္တာျဖစ္ပါတယ္...

နားလည္မႈဟာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာလည္း အေရးပါပါတယ္... တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ နားလည္မႈရွိမွာသာ ခုိင္မာတဲ့စစ္မွန္တဲ့ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမ်ိဳးကို ေရရွည္ရႏုိင္ပါလိမ့္မယ္.... အဲ့ဒီလုိနားလည္မႈရွိဖို႔အတြက္ တစ္ေယာက္ရဲ့အေျခအေနကို တစ္ေယာက္က သိျမင္လက္ခံေပးဖို႔လိုပါတယ္... လူတုိင္းကို ကိုယ့္စိတ္တုိင္းက်ျဖစ္ေနေစခ်င္ရင္ေတာ့ နားလည္မႈရမွာမဟုတ္ပါဘူး... မေျပလည္တဲ့ အဆင္မေျပတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးပဲျဖစ္ေနမွာပါပဲ... မိသားစုတြင္း ဆက္ဆံေရးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္... ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကားဆက္ဆံေရးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္... မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္... လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြန႔ဲ ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ နားလည္မႈရွိဖို႔လိုပါတယ္...

နားလည္မႈဆုိတာ အလိုလိုျဖစ္လာတဲ့အရာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး... နားလည္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ျပည့္စံုရပါတယ္... တစ္ေယာက္အေၾကာင္း တစ္ေယာက္မသိၾကတဲ့လူအခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈရခ်င္ရင္ေတာ့ လူ႔သေဘာသဘာဝကို
သိဖို႔လုိအပ္ပါတယ္... သိျမင္မႈမရွိဘဲ နားလည္မႈဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး... တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ့ အမွားေတြ အျပစ္ေတြကို နားလည္ေပးႏုိင္ဖို႔ဆုိတာက အဲ့ဒီလူရ့ဲ အေျခအေနကိုသိရပါမယ္... သိျမင္မႈနဲ႔အတူ လက္ခံေပးလိုက္ျခင္းဟာ နားလည္မႈရဲ့ အႏွစ္သာရပဲျဖစ္ပါတယ္... စာတစ္ပုဒ္ကို နားလည္ခ်င္ရင္ အဲဒီစာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံဗဟုသုတေတြကို အရင္သိဖုိ႔လုိပါတယ္... ဘာသာစကားတစ္ခုကို နားလည္ခ်င္ရင္ အဲ့ဒီဘာသာစကားရဲ့ ဘာသာေဗဒကို သိျမင္တတ္ေျမာက္ရပါမယ္...

လုပ္ငန္းခြင္မွာလည္း နားလည္မႈဆုိတဲ့စကားက အသံုးမ်ားပါတယ္.... နားလည္မႈကို အေၾကာင္းျပၿပီး အခြင့္အေရးသမားေတြကလည္း လုပ္စားတတ္ၾကပါတယ္... ဒါကို နားလည္မႈကို အလြဲသံုးစားလုပ္တယ္လို႔ေခၚပါတယ္... အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားၾကား... လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ နားလည္မႈက မရွိမျဖစ္လုိအပ္ပါတယ္... နားလည္မႈမရွိဘဲ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္လုိ႔မရပါဘူး... အခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္မႈကို မတည္ေဆာက္ႏုိင္ရင္ေတာ့ အဲ့ဒီလုပ္ငန္းကလည္း ေအာင္ျမင္ဖို႔မလြယ္ကူပါဘူး... အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈရွိတဲ့သူေတြဟာ အျပန္အလွန္လည္း ေလးစားၾကပါတယ္... အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္းျဖင့္ ေႏြးေထြးတဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကိုရၿပီး ေရရွည္ရင္းႏွီးမႈကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္...

လူ႔ေလာကႀကီးမွာ ဘယ္သူမွမျပည့္စံုၾကပါဘူး... ဘယ္သူမွ ေျခာက္ပစ္ကင္းသဲလဲစင္မရွိပါဘူး... လူတုိင္းဟာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ မွားယြင္းမႈေတြရွိၾကတာခ်ည္းပါပဲ... လူတုိင္းသာ စိတ္ထားျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေနၾကရင္ ေလာကႀကီးမွာ စစ္ဆုိတာရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး... ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆုိတာလည္းရွိေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး... အငတ္ေဘးဆုိတာလည္း ရွိေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး... မနာလုိဝန္တိုမႈဆုိတာလည္း ရွိေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး... တစ္ကမာၻလံုးသူေတာ္စင္ေတြခ်ည္းျဖစ္ကုန္ၾကမွာပါပဲ... ဒါေပမဲ့ တကယ့္လက္ရွိကမာၻကေတာ့ အဲ့ဒီလုိဘယ္တုန္းကမွ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး... လူရယ္လို႔ျဖစ္လာခဲ့ရင္ လူစိတ္ဆုိတာရွိၾကတာပါပဲ... လူ႔စိတ္မွာ ေကာင္းတဲ့စိတ္ရွိသလို မေကာင္းတဲ့စိတ္လည္းရွိပါတယ္... လွဴခ်င္တန္းခ်င္ေပးကမ္းခ်င္ၾကသလို ကိုယ့္အတြက္ရရင္ အေခ်ာင္လိုခ်င္ၾကပါတယ္... အနစ္နာခံခ်င္သလို ကိုယ္က်ိဳးရွာခ်င္ၾကပါတယ္... ဒါဟာ ရွက္စရာမဟုတ္သလို အျပစ္ႀကီးလည္းမဟုတ္ပါဘူး... ဒါေတြဟာ လူသားဆန္တာျဖစ္ပါတယ္....

ကိုယ္ကိုယ္တုိင္မေကာင္းႏုိင္တဲ့သူေတြဟာ ကိုယ္နဲ႔ေတြ႔ဆံုဆက္ဆံၾကရတဲ့သူေတြဆီကေတာ့ အေကာင္းဆံုးကိုေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကပါတယ္... ေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ အေကာင္းေတြမေတြ႔ရတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ၿပီး စြန္႔ခြာသြားခ်င္ၾကပါတယ္... ဒါေပမဲ့ သူေတြ႔ခ်င္ လုိခ်င္တဲ့ အေကာင္းေတြခ်ည္းစုေဝးေနသူေတြကိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ဆံုစည္းႏုိင္ၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး... လူေတြမွာ အေကာင္းခ်ည္းမရွိသလို အဆုိးခ်ည္းလည္းမရွိပါဘူး... အဲ့ဒါကိုသိျမင္လက္ခံထားဖို႔လိုပါတယ္... ဒီလုိဆုိရင္ေတာ့ သင္နဲ႔ဆက္ဆံသမွ်ကို နားလည္မႈအျပည့္နဲ႔ ဆက္ဆံႏုိင္ပါလိမ့္မယ္...

ျပည့္စံုေအာင္ျမင္တဲ့ဘဝကို ပိုင္ဆုိင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ နားလည္မႈရွိတဲ့ ဝန္းက်င္ကိုဖန္တီးဖုိ႔လိုပါတယ္... ပထမဆံုးကိုယ့္ကိုကိုယ္နားလည္ရပါတယ္... ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္မိသားစု၊ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္၊ ကိုယ့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြရဲ့ တကယ့္အေျခအေနကိုနားလည္ရပါမယ္... နားလည္မႈကိုအေျခတည္ၿပီး အေကာင္းျမင္တဲ့စိတ္ထားတဲ့ တံု႔ျပန္ဆက္ဆံဖို႔လိုပါတယ္... အျပန္အလွန္နားလည္မႈကိုတည္ေဆာက္ၿပီး ခိုင္မာတဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးထူေထာင္ရပါမယ္... ေလာကႀကီးက ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တုိင္းလည္း မျဖစ္သလို လူေတြကလည္း ကိုယ္ျဖစ္ေစခ်င္သလို မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့အခ်က္ကိုလည္း နားလည္ထားဖို႔လိုပါမယ္... ၿခံဳၿပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုနားလည္မယ္... ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုနားလည္မယ္... ေလာကရဲ့သေဘာသဘာဝကိုနားလည္မယ္... ေတြ႔သမွ်လူတုိင္းကုိ နားလည္မႈရွိရွိနဲ႔ဆက္ဆံမယ္ဆိုရင္ သင့္အေနနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့ လူမႈဝန္းက်င္တစ္ခုကိုဖန္တီးႏုိင္ၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ဘဝအေျခအေနမ်ားကို တက္လွမ္းႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးလိုက္ရပါတယ္....1 comment:

  1. သိပ္ေကာင္းတဲ့ ပိုစ့္ေလးကို ဖတ္သြားတယ္။
    အရမ္း အက်ိဳးရွိပါတယ္။လတ္တေလာ ခုလို
    နားလည္မွဳ႕မရွိတဲ့ လူေတြနဲ႔ၾကံဳေတြ႔ဆက္ဆံရျပီး
    စိတ္ညစ္ရခ်ိန္ ဒီပိုစ့္ေလးက တကယ့္အားျဖစ္ေစပါတယ္။

    ReplyDelete