Monday, 28 October 2013

သဘာ၀ကသတ္မွတ္ထားျပီးသားပါ

ခ်မ္းသာတယ္ဆင္းရဲတယ္ဆိုတာကေတာ့ အတိတ္ဘ၀က ျဖည့္ဆည္းခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္အကုသိုလ္ေတြနဲ႔ပဲဆိုင္ပါလိမ့္မယ္
ဘ၀ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတဲ့ ပုစၦာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး

လူဆိုတာ အခ်ိဳးအေကြ႔ေတြမွာ ဘယ္ေကြ႔ရင္လိုက္ေကြ႔ရမယ္ညာေကြ႔ရင္လိုက္ေကြ႔ရမယ္
ဘယ္ေတာ့မွ တသတ္မွတ္တည္းမေနရဘူး

“ သူတပါးလုပ္ႏုိင္ရင္ကိုယ္လဲလုပ္ႏုိင္ရမယ္ ” ဆုိတာေပါ့ . . .
လဲက်မႈမရွိတဲ့ဘ၀ဆိုတာ . . . ဘယ္ရွိႏုိင္ပါ့မလဲ
ဘ၀ဆိုတာကိုက

ခဏခဏ ခလုတ္တိုက္လဲက်မယ္ရွံုးနိိမ့္မႈေတြၾကံဳရမယ္
ဒါက သဘာ၀ကသတ္မွတ္ထားျပီးသားပါ ။

သက္တန္႔ခ်ိဳ မွ သိသမွ် ။

No comments:

Post a Comment