Monday, 25 November 2013

ေမတၱာတရား ထားၾကည့္ၾကပါေမတၱာဆုုိတာ အက်ိဳးလုုိလားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေကာင္းတဲ့အက်ိဳးေလးေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တာ၊ ေကာင္းတာေလးေတြ သိေစခ်င္တာ၊ ရေစခ်င္တာ၊ မေကာင္းတာေတြကေန ေရွာင္ၾကဥ္ေစခ်င္တာ စတာေတြဟာ ေမတၱာရဲ႕ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သတၱဝါတုုိင္းဟာ ဒီလုုိ အက်ိဳးလုုိလားတဲ့ ေမတၱာေလးေတြ ထားၾကည့္ၾကဖုုိ႔ လုုိပါတယ္။ ဒါဟာ ေငြကုုန္ေၾကးက် မ်ားသြားတဲ့ အလုုပ္မဟုုတ္ပါဘူး။ စိတ္ကေလးနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူ႔အက်ိဳးကုုိ လုုိလားၾကည့္ၾကဖုုိ႔ လုုိပါတယ္။ ကုုိယ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့သူေတြ၊ ကုုိယ့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိတဲ့သူေတြ၊ ကုုိယ့္အသုုိင္းအဝုုိင္း၊ ကုုိယ့္ႏုုိင္ငံသား၊ ကုုိယ့္တုုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အက်ိဳးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုုိ ျဖစ္ေစခ်င္တာဟာ ဒါလည္း ေမတၱာရဲ႕ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမတၱာတရားဟာ သတၱဝါတုုိင္းအတြက္ အေရးတႀကီး ရွိထားသင့္တဲ့ တရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုုိ႔လဲဆုုိရင္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အက်ိဳးလုုိလားတဲ့ ဒီေမတၱာတရား မထားႏုုိင္ဘူးဆုုိရင္ အျပစ္ေတြပဲ ျဖစ္ေစခ်င္ၿပီး အဲဒီေနာက္ကြယ္မွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြဟာလည္း မေကာင္းတာေတြပဲ ျဖစ္ေပၚေစတတ္လုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သတၱဝါေတြဟာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အက်ိဳးလုုိလားေနၾကမယ္ဆုုိရင္ တစ္ေယာက္အေပၚတစ္ေယာက္ ဒုုကၡေရာက္ေအာင္လည္း လုုပ္ျဖစ္ၾကမွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလုုိ အားလုုံးက ကုုိယ္ဆီေမတၱာေလးေတြ ထားေပးႏုုိင္ၾကမယ္ဆုုိရင္ ေလာကမွာ အက်ိဳးမဲ့ဆုုိတာ ရွိမွာေတာင္ မဟုုတ္ပါဘူး။

တစ္စုုံတစ္ေယာက္ရဲ႕ အက်ိဳးကုုိ လုုိလားတဲ့ စိတ္ရွိေနသူဟာ ေမတၱာတရား ကိန္းေနတဲ့သူျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔သႏၲာန္မွာ ပူေလာင္တဲ့ ေဒါသတရားလည္း ေလ်ာ့နည္းေနေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေဒါသကုုိလည္း ပယ္ေဖ်ာက္ေစတတ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္စုုံတစ္ေယာက္ရဲ႕ အက်ိဳးကုုိ

လုုိလားေနသူဟာ ေဒါသကုုိ အေျခခံၿပီး ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိတတ္တဲ့ မေကာင္းႀကံတာ၊ မေကာင္းေျပာတာ၊ မေကာင္းလုုပ္တာေတြလည္း မလုုပ္ျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ သူမ်ားမေကာင္းႀကံတာ၊ သူမ်ားမေကာင္းေၾကာင္း ေျပာဆုုိ၊ လုုပ္ကုုိင္ၾကတယ္ဆုုိတာ တကယ္ေတာ့ ေမတၱာတရား ေခါင္းပါးလုုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာနည္းရင္ ေဒါသအားၾကီးတတ္ၿပီး ေဒါသမ်ားတဲ့သူဟာ အက်ိဳးမဲ့ေတြကုုိပဲ ျပဳလုုပ္ေစတတ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သတၱဝါတုုိင္းဟာ ေမတၱာတရားေလးေတြ ကိန္းေနႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမတၱာတရားဟာ ကုိယ့္အက်ိဳးကုုိ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မဟုုတ္ဘဲ သူ႔အက်ိဳးကုုိ လုုိလားျခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေမတၱာထားတဲ့ သူေတြဟာ အပူအပင္ ကင္းႏုုိင္ၾကပါတယ္။ သတၱဝါေတြ ပင္ပန္းၾကတယ္ဆုုိတာ အလုုပ္လုုပ္တဲ့ အခါတုုိင္း အက်ိဳးကုုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနမိတဲ့အတြက္ အဲဒီေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတုုိင္း ျဖစ္မလာတဲ့အခါ ပင္ပန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာစိတ္ဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆီက အက်ိဳးရလာဘ္ကုုိ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မဟုုတ္ဘဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အက်ိဳးကိုုသာ ျဖစ္ေစလုုိျခင္းပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ားအက်ိဳးရွိေလ ေမတၱာသမားရဲ႕ စိတ္မွာဝမ္းသာေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုုိေတာ့ကား ဘဝမွာ သတၱဝါေတြဟာ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အက်ိဳးလုုိလားတဲ့ စိတ္ေလးေတြနဲ႔ ေျပာဆုုိဆက္ဆံ ျပဳမူၾကမယ္ဆုုိရင္ အလုုိလုုိေနရင္း ေမတၱာ တရားေလးေတြ ျဖစ္ေပၚေနကာ၊ ေမတၱာရဲ႕ အစြမ္းေၾကာင့္ပဲ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အက်ိဳးျပဳေနမိတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လူတုုိင္းလူတုုိင္းဟာ တစ္ကမၻာလုုံးကုုိ လႊမ္းၿခဳံၿပီး ေမတၱာ မထားႏုုိင္တာေတာင္မွ ကုုိယ့္ပတ္ဝန္းက်င္၊ ကုုိယ့္အသုုိင္းအဝုုိင္းမွာေတာ့ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အက်ိဳးလုုိလားတဲ့ စိတ္ေလးေတြနဲ႔ ႀကံစည္၊ ေျပာဆုုိ၊ ျပဳမူ ဆက္ဆံကာ ေမတၱာတရား ထားႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ၾကပါတယ္။

စာေရးသူ = မနာပဒါယီ အရွင္၀ိစိတၱ(ဒုိက္ဦး)
စုစည္းထားမႈ = ေတြးမိသမွ် .....TTK မွ သိသမွ် ။


No comments:

Post a Comment