Monday, 6 January 2014

ေလာကမွာ သံုးလို႕မရတဲ့အရာဆိုတာမရွိ မသံုးတတ္ေသးတာပဲရွိေသး၏တစ္ေန႕ေတာ့ အမတ္ႀကီးနဲ႕ဘုရင့္သားဟာ ဘုရင့္အနီးအနားမွာ ခစားလွ်က္ရွိေနၾက၏။ထိုစဥ္ မူးမတ္တစ္ေယာက္သည္ မင္းတာ၀န္ကို မေက်မျပြန္ျဖစ္၏။ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရင္မင္းျမတ္ အမ်က္ထြက္၍ ႀကိမ္းေမာင္း၏။ၿပီးေနာက္ ထိုမူးမတ္အား " မင္းကအသံုးကိုမက်ဘူး သံုးစားမရတဲ့ေကာင္" ဟုေအာ္ဟစ္၍ အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္လိုက္၏။အမတ္ႀကီးက " အရွင္မင္းႀကီးထိုသူ႕အား မျဖဳတ္ပစ္ပါႏွင့္ အကၽြနု္ပ္၏ လက္ေအာက္သို႕ ရာထူးလႊဲေပးပါ" ဟုေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ ဘုရင္ႀကီးက အသံုးမက်တဲ့ေကာင္ကို ယူေပေတာ့ဟုေပးေလ၏။

မင္းသားလဲ အမတ္ႀကီးအား " အမတ္ႀကီး ယခုလိုအသံုးမက် သံုးစားမရတဲ့ေကာင္အား အဘယ့္ေၾကာင့္ ေခၚယူသနည္း" ဟုေမး၏။အမတ္ႀကီးက " အရွင့္သား ထိုသူမွာ အသံုးမက်၍မဟုတ္ ဘုရင္မင္းျမတ္က အသံုးမခ်တတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္" ဟုေျဖ၍ နန္းေတာ္မွ ထြက္ခြာသြားေလသည္။

မ်ားမၾကာမီ နန္းတြင္း၌ အရည္အခ်င္းရွိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈေကာင္းေသာ အမတ္မ်ားစာရင္းထုတ္ျပန္ရာ အမတ္ႀကီးရဲ႕ ထိုအမတ္လဲပါ၀င္သည္။ဘုရင္မင္းကလဲ ထိုအမတ္အားမွတ္မိေလသည္။သို႕ႏွင့္ အမတ္ႀကီးအား " အမတ္ႀကီး ဒီလိုသံုးစားမရတဲ့ေကာင္ကို အမတ္ႀကီးဘယ္လိုမ်ား သင္ေပးလိုက္သနည္း" ဟုေမးေလ၏။

အမတ္ႀကီးက " အရွင္မင္းျမတ္ ထိုသူ႕အား အကၽြနု္ပ္ဘာမွ မသင္ေပး။ထိုသူကား စာရင္းအင္းအတြက္အခ်က္ ကၽြမ္းက်င္၏။ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အေၾကာင္းကို တီးမိေခါက္မိရွိ၏။ အရွင္မင္းျမတ္က ယခင္ကထိုလူအား ကင္းေစာင့္တာ၀န္မွဴး(နန္းၿမိဳ႕ရိုးရွိ ကင္းစင္မ်ား) ေပး၏။ထိုသူကား ညဘက္တြင္အျမင္အာရံုနည္းပါး၏။ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ပံုေလ်ာ့ရဲ၏။

ကၽြနု္ပ္ကား ထိုသူကို ဆိပ္ကမ္း၀န္အျဖစ္ တာ၀န္ေပး၏။ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကုန္ပစၥည္းအ၀င္အထြက္ ပိုမိုတိက်လာ၏။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တီးမိေခါက္မိရွိေသာေၾကာင့္ ပစၥည္းေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေပၚခ်ိန္၊ေပါခ်ိန္ ကိုလိုက္၍ ေစ်းနႈန္းျဖစ္၏။ တရားမ၀င္အမ်ားအျပားတင္ပို႕လာေသာကုန္မ်ားကို စာရင္းအတိအက်ႏွင့္

စစ္ေဆး၍ မင္းဘ႑ာအျဖစ္သိမ္းဆည္း သျဖင့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမ်ား ရရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္"

မင္းႀကီးလဲ ေခါင္းညိတ္၏။ဘာစကားမွ်မေျပာေတာ့။ ထို႕ေၾကာင့္ အမတ္ႀကီးက မင္းသား ဘက္သို႕လွည့္၍ " အရွင့္သား ေလာကမွာ အသံုးမ၀င္တဲ့အရာဆိုတာ တစ္ခုမွမရွိ၊အသံုးမခ် တတ္ေသး၍ ျဖစ္ေပသည္၊ သူ႕ေနရာႏွင့္သူ အံ၀င္ခြင္က် အသံုးခ်တတ္လွ်င္ မ်ားစြာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရာ၏ " ဟု အားလံုးၾကားေအာင္ က်ယ္က်ယ္ေလးေအာ္ေျပာေလသည္။ဘုရင္ႀကီးကလဲ သူ႕ကိုေထာက္ေနၿပီဆိုတာ သိသျဖင့္
" အမတ္ႀကီးလဲ အသက္ႀကီးမွ အသံပိုက်ယ္လာတယ္ " ဟုေျပာကာ ရႈက္ၿပံဳးၿပံဳးၿပီး ပုလႅင္ေပၚမွ ဆင္းသြားေလသည္။မနက္ခင္းညီလာခံလဲ ၿပီးဆံုးသြားေလသည္။

ေမာင္စိုင္း

No comments:

Post a Comment